306

Erősen lúgos ipari tisztítószer, amit speciálisan szén, kipufogógázok, olajok, zsírok által okozott szennyeződések magas-, vagy kisnyomású mosórendszerekkel, esetleg gőzsugárral történő eltávolításához fejlesztettek ki.

Por állagú tisztítószer, mely minden lúgos szernek ellenálló felületen alkalmazható 2-6%-os hígítással.

Koncentrált környezetbarát általános tisztítószer kellemes citrom illattal.

Jellemzés:
Az A-Clean 142 plus egy erõsen koncentrált, lúgmentes ipari tisztítószer széleskörû felhasználhatósággal. Alkalmas közlekedési szennyezõdések súrolás nélküli eltávolítására alacsony és nagynyomású felhordással is, ipari padlózatok súrológéppel történõ tisztítására, valamint kézi technológiával kárpittisztításra. Kemény és lágy vízzel egyaránt alkalmazható.

Nagy koncentrációjú kárpittisztító, amely biztonságosan eltávolítja a külön-bözõ szennyezõdéseket. Kézzel és géppel egyaránt felhordható. A termék kel-lemes illatú.

Általános jellemzés
Az A-Clean Interior Cleaner (Belsõtér tisztító) egy kellemes illatú kárpit- és belsõtér tisztító. A termék egyaránt alkalmazható lágy és kemény vízzel. Kis- és nagynyomású, illetve súrológépekben is alkalmazható. Tisztíthatunk vele falakat, padlókat, bútorokat és szõnyeget is.

Nagykoncentrációjú savas tisztítószer rozsdamentes acél, alumínium, stb. tisztí-tására és a vízkõlerakodások eltávolítására.

Jellemzés
Az A-Clean 505-öt ipari eszközök, pl. tartályfalak, alumíniumból, saválló acélból, stb. készült vezetékrendszerek tisztítására és vízkõ-mentesítésére fejlesztették ki. Eltávolítja a rézoxidot, a rozsdacsíkot lakkozott felületekrõl és kezeletlen fé-mekrõl (tanács: elõször próbálja ki a felület ellenálló-képességét). A szervetlen savak és hatékony felületaktív anyagok kombinációja révén eltávolítja a mésztar-talmú nedves lerakódásokat. Sima és fénylõ felületet eredményez. A termék bio-lógiailag teljesen lebontható.

Vízzel hígítandó alkoholmentes ablaktisztító koncentrátum.

Jellemzés

  • Tisztít és zsírtalanít az alkohol és a felületaktív szerek kombinációjának kö-szönhetõen.
  • Gyorsan és foltmentesen szárad.
  • Mindenféle, matt és fényes felületre, valamint üvegre  használható.
  • Alaposan tisztít a felületaktív anyagok magas koncentrációja miatt.

Erõsen lúgos ipari tisztítószer.

Jellemzés
Az A-Clean 305 egy erõsen lúgos ipari tisztítószer, amit speciálisan szén, kipufogó gázok, olajok és zsírok által okozott szennyezõdéseknek magas, vagy kisnyomású rendszerekkel illetve gõzsugárral történõ eltávolításához fejlesztettek ki. Az A-Clean 305-öt minden lúgos tisztítószereknek ellenálló felületen lehet használni, pél-dául gépeken, berendezéseken, padlón, falakon. Biztonságosan használható fé-meken, kivéve alumíniumot, cinket és más lágy anyagokat. Festett és festetlen fe-lületeken egyaránt alkalmazható.

Nagy töménységû, oldószeres ipari tisztítószer.

Általános jellemzés:
Az A-Clean 1100 nagytöménységû, oldószeres ipari tisztítószer. Alkalmazható olaj- és zsírfoltok eltávolítására pl. gépekrõl, padlóról stb. Könnyen eltávolítja a bitumenes szennyezõdéseket és a ragasztók bizonyos fajtáit is.

Koncentrált vizes bázisú zsírtalanító szer, zsír, olaj, korom eltávolítására.

Jellemzés
Az A-Clean 111 koncentrált vizes bázisú zsírtalanító szer, olaj, zsír, piszok, korom és teherautókon , vonatokon, buszokon, autókon, szerszámokon, kon-ténereken, stb. elõforduló szennyezõdések eltávolítására, nagynyomású tisztítóberendezések használatával.

Speciálisan kifejlesztett termék gépkocsikról, padlóról, stb. ko-polimer viasz eltávolításához

Jellemzés
Az A-Clean 240 nagy töménységû termék, amelyet kifejezetten ko-polimer vi-asz jármûvekrõl, mezõgazdasági gépekrõl, padlókról, stb. való gyors, könnyû és biztonságos eltávolításához fejlesztettek ki. Az A-Clean 240 biztonsággal használható fémeken, gumin és lakkon. Az A-Clean 240 nem tartalmaz mér-gezõ hatású komponenseket.

Erõs, savas tisztítószer, rozsdamentes acél, alumínium és más saválló felületek tisztításához. Ablaküvegen használni tilos! Savas, maró hatású tisztítószer!
 
Ismertetés
Az A-Clean 516 egy hidrogén-fluorid alapú erõs, savas, tisztítószer, erõs zsírtala-nító hatással. Rozsdamentes acél, alumínium és más saválló felületek tisztításá-ra és fényezésére használható. Az A-Clean 516-os tökéletesen eltávolítja a közle-kedés során és a levegõ nedvességével lerakódott szennyezõdést.

Antisztatikus hatású folyékony, alkalikus ipari tisztítószer koncentrátum.

Jellemzés
Az A-Clean 304 korom, kipufogógázok, olaj, zsír által okozott szennyeződések eltávolítására lett kifejlesztve és egyaránt használható lágy és kemény vízben. Az A-Clean 304 kis és nagynyomású rendszerekben, kefés tisztítógépekben valamint autómosókban használható koncentrált alkalikus tisztítószer. Az A-Clean 304 minden olyan felületen alkalmazható, ami ellenáll az alkalikus tisztítószereknek, így például közlekedési eszközök, gépek, szerelvények, falak és padlók tisztítá-sára.

Kationos alapú tisztítószer koncentrátum, ami különösen alkalmas az oxid bevonatok eltávolítására.

Ismertetés
Az A-Clean 513 Plus-t speciálisan szabad és festett felületeken lévõ fék-re-szelék és oxidbevonatok eltávolítására fejlesztették ki. A készítmény alkalmas vasúti jármûvek tisztítására.

© 2018 ipari-tisztitoszerek.hu Minden jog fenntartva .