A-Clean 513 Plus

Kationos alapú tisztítószer koncentrátum, ami különösen alkalmas az oxid bevonatok eltávolítására.

Ismertetés
Az A-Clean 513 Plus-t speciálisan szabad és festett felületeken lévõ fék-re-szelék és oxidbevonatok eltávolítására fejlesztették ki. A készítmény alkalmas vasúti jármûvek tisztítására.

Használati utasítás
A szennyezõdés mértékétõl függõen hígítva kell felhordani. A felhordás után hagyni kell hatni, majd bõ vízzel kell leöblíteni. A terméket nem szabad hagyni meg-száradni!

Biztonsági tudnivalók
Bõrre kerülése tömény állapotban veszélyes. Szájba kerülése tömény állapot-ban veszélyes. Gyermekek elõl elzárva tartandó! Nem szabad belélegezni. A bõrre kerülése esetén azonnal le kell mosni bõ vízzel! A tömény anyag lenye-lése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni és a csomagolást, vagy a címkét meg kell mutatni! Csak jól szellõzõ helyiségben szabad használni. Alkalma-zásnál megfelelõ védõruházatot, szem- és arcvédõ maszkot, valamint gumi-kesztyût kell viselni.

Mûszaki adatok
Termék jellege:    Átlátszó folyadék
PH érték:        1, 0
Relatív sûrûség:    1, 15 g/ m³
Toxicitás:        Orális, LD50 (patkány)> 2ml/kg
Szállítás:        UN 3264, ADR 8.17c
Kiszerelés: 25 liter /200 liter

© 2018 ipari-tisztitoszerek.hu Minden jog fenntartva .