A-Clean Interior Cleaner

Nagy koncentrációjú kárpittisztító, amely biztonságosan eltávolítja a külön-bözõ szennyezõdéseket. Kézzel és géppel egyaránt felhordható. A termék kel-lemes illatú.

Általános jellemzés
Az A-Clean Interior Cleaner (Belsõtér tisztító) egy kellemes illatú kárpit- és belsõtér tisztító. A termék egyaránt alkalmazható lágy és kemény vízzel. Kis- és nagynyomású, illetve súrológépekben is alkalmazható. Tisztíthatunk vele falakat, padlókat, bútorokat és szõnyeget is.

Használati utasítás
Kézi felhasználás esetén: A szennyezõdés jellegétõl és mértékétõl függõen hí-gítsa a terméket maximum 1:80–1:100 arányban vízzel. Gépi felhordás ese-tén a szennyezõdés mértékétõl függõen 0,5%–5%-os hígításban alkalmazzuk. A hígított szert hordjuk fel a felületre, néhány percig hagyjuk állni, de ne száradjon meg, majd jól súroljuk át, végezetül tiszta vízzel öblítsük le.

Biztonsági tudnivalók
Irritálja a szemet. Gyermek kezébe nem kerülhet. Ha szembe jut, azonnal bõ vízzel ki kell öblíteni, ha az irritáció továbbra is fennáll, orvoshoz kell for-dulni. Fagymentes helyen tárolandó.

Kémiai és mûszaki információk
Külsõ kinézet:             kék folyadék
pH:                     10 (tömény állapotban)
Sûrûség:                 1,030 g/cm3
Toxicitás:                 akkut orális, LD50 (patkány) > 2 ml
Biológiai lebonthatóság:        a felület aktív anyagok elsõdlegesen
biológiailag lebonthatóak.

Kiszerelés: 10 / 25 / 200 liter

© 2018 ipari-tisztitoszerek.hu Minden jog fenntartva .