A-Clean 305

Erõsen lúgos ipari tisztítószer.

Jellemzés
Az A-Clean 305 egy erõsen lúgos ipari tisztítószer, amit speciálisan szén, kipufogó gázok, olajok és zsírok által okozott szennyezõdéseknek magas, vagy kisnyomású rendszerekkel illetve gõzsugárral történõ eltávolításához fejlesztettek ki. Az A-Cle-an 305-öt minden lúgos tisztítószereknek ellenálló felületen lehet használni, pél-dául gépeken, berendezéseken, padlón, falakon. Biztonságosan használható fé-meken, kivéve alumíniumot, cinket és más lágy anyagokat. Festett és festetlen fe-lületeken egyaránt alkalmazható.

Használati útmutató
Ajánlás: az elsõ használat elõtt végezzünk egy tesztet valamely kevésbé látható fe-lületen. Alacsony nyomású berendezések esetén: Töltse fel a tartályt vízzel és te-gyen bele a termékbõl annyit, hogy maximum 5% sûrûségû oldatot kapjon. Nagy-nyomású rendszerek és kefés tisztítógépek és gõzborotvák esetén: A szennyezõdés mértékétõl függõen állítsa be úgy a berendezést, hogy 0,5%-5% sûrûségû oldatot kapjon. Mindkét eljárásnál: A felhordás után hagyni kell az oldatot egy rövid ide-ig hatni (nem szabad rászáradnia), majd bõ, nagynyomású vízsugárral alaposan öblítse le.

Biztonsági tudnivalók
Kerülni kell az anyagnak alumíniummal való tartós érintkezését. Égési sebet o-kozhat. Gyermekek elõl elzárva tartandó. Szembe kerül, akkor azonnal bõ vízzel ki kell mosni és orvosi tanácsot kell kérni. Bõrre kerülés esetén, haladéktalanul bõ vízzel le kell mosni. Viseljen megfelelõ védõöltözetet, valamint szem- és arcvédõ maszkot. Baleset, vagy rosszullét esetén azonnal orvosi segítséget kell kérni (ha lehet a termék címkéjét megmutatni). Fagymentes helyen tárolandó.

Kémiai-mûszaki információ
Termék jellemzése:        Színtelen áttetszõ, folyadék
pH-érték:                13, 4
Sûrûség:                1, 09 g/cm3
Toxicitás:                akkut orális LD50 érték (patkány)> 5 ml/kg
Biológiai lebonthatóság:        a felület aktív anyagok elsõdlegesen biológiailag
                    lebonthatóak.

Kiszerelés: 25 liter 200 liter

© 2018 ipari-tisztitoszerek.hu Minden jog fenntartva .