A-Clean 111

Koncentrált vizes bázisú zsírtalanító szer, zsír, olaj, korom eltávolítására.

Jellemzés
Az A-Clean 111 koncentrált vizes bázisú zsírtalanító szer, olaj, zsír, piszok, korom és teherautókon , vonatokon, buszokon, autókon, szerszámokon, kon-ténereken, stb. elõforduló szennyezõdések eltávolítására, nagynyomású tisztítóberendezések használatával.

Használati útmutató
A hígított szert nyomás alatt juttassa a felszínre. Kis ideig hagyja hatni (nem szabad megszáradnia), majd öblítse le tiszta vízzel. A berendezést úgy kell beállítani, hogy az oldat végsõ hígítása az alábbi legyen:
Erõs szennyezõdés: 1:10
Enyhe szennyezõdés: 1:50
Hideg víz: 1:5

Biztonsági tudnivalók
A szemet és a bõrt irritálja. Gyermekek elõl elzárva tartandó. Ha szembe ke-rül, azonnal bõ vízzel ki kell mosni és orvosi tanácsot kell kérni. Bõrre kerü-lés esetén, haladéktalanul bõ vízzel le kell mosni. Lenyelésnél azonnal or-voshoz kell fordulni és meg kell mutatni a címkét, vagy a csomagolást.

Kémiai-mûszaki információ
Termék jellemzése: Tiszta sötétbarna, folyadék
pH-érték: 12, 0-13, 0
Sûrûség: 1, 11 g / cm ³
Toxicitás: akkut orális LD50 érték (patkány)> 2 ml/kg
Biológiai lebonthatóság: a felületaktív anyagok elsõdlegesen biológiailag
lebonthatóak.

Kiszerelés: 10 liter / 25 liter / 200 liter
Veszélyességi jelek: Xn

 

© 2018 ipari-tisztitoszerek.hu Minden jog fenntartva .