A-Clean 240

Speciálisan kifejlesztett termék gépkocsikról, padlóról, stb. ko-polimer viasz eltávolításához

Jellemzés
Az A-Clean 240 nagy töménységû termék, amelyet kifejezetten ko-polimer vi-asz jármûvekrõl, mezõgazdasági gépekrõl, padlókról, stb. való gyors, könnyû és biztonságos eltávolításához fejlesztettek ki. Az A-Clean 240 biztonsággal használható fémeken, gumin és lakkon. Az A-Clean 240 nem tartalmaz mér-gezõ hatású komponenseket.

Használati utasítás
Az A-Clean 240 terméket tiszta állapotban, porlasztó készülék használatával alkalmazza. Hagyja a terméket hatni a szennyezés mértékétõl függõen 1:1-es hígításban mintegy 2-6 percig. Öblítse le nagynyomású tiszta vízzel és ne hagyja megszáradni!

Biztonsági tudnivalók
Ha bõrre kerül, bõséges vízzel le kell mosni. Gyermekek elõl elzárva tartandó.
Ha szembe kerül, akkor azonnal bõ vízzel ki kell mosni, és orvosi tanácsot kell kérni. Ha baleset történt vagy rosszullét jelentkezik, azonnal orvosi taná-csot kell kérni (ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni). Megfelelõ védõru-házatot, szem-/arcvédõ eszközt és védõkesztyût kell használni. Égési sérü-lést okoz.

Kémiai-mûszaki információ
Termék jellemzése:     sárga színû folyadék.
pH- érték:            12,0-13,0
Sûrûség:            1,085 g/cm3
Szállítás:                UN3268 – ADR8.47c

Kiszerelés: 25 liter

© 2018 ipari-tisztitoszerek.hu Minden jog fenntartva .