A-Clean 230

Erõs ipari tisztítószer áztatásos és mártogatásos tisztítórendszerhez.

Jellemzés
Az A-Clean 230 koncentrált ipari tisztítószer új gépjármûvek parafinviasz bevonatának eltávolítására, valamint nyitott és zárt rend-szerû tisztítóberendezésekbe.

Használati utasítás
A-Clean 230 töményen nagy- és kisnyomású alkatrészmosóként is használha-tó. Vigye fel a szert a felületre, hagyja hatni, majd sûrített levegõvel vagy nagynyomású vízzel távolítsa el.

Biztonsági tudnivalók
Izgató hatást fejt ki a szemre és a bõrre. Gyermekek elõl elzárva tartandó. Ha szembe kerül, azonnal bõ vízzel ki kell mosni és orvosi tanácsot kell kérni. Ha bõrre kerül, azonnal bõséges vízzel le kell mosni. Fagymentes helyen tárolan-dó.

Kémiai-mûszaki információ
Termék jellemzése:            Tiszta, áttetszõ folyadék.
Sûrûség:                    0,81 g/cm3
Mérgezõ hatás:                akut orális LD50 (patkány) nincs adat

Kiszerelés: 10 liter / 25 liter

© 2018 ipari-tisztitoszerek.hu Minden jog fenntartva .