A-Clean 516

Erõs, savas tisztítószer, rozsdamentes acél, alumínium és más saválló felületek tisztításához. Ablaküvegen használni tilos! Savas, maró hatású tisztítószer!
 
Ismertetés
Az A-Clean 516 egy hidrogén-fluorid alapú erõs, savas, tisztítószer, erõs zsírtala-nító hatással. Rozsdamentes acél, alumínium és más saválló felületek tisztításá-ra és fényezésére használható. Az A-Clean 516-os tökéletesen eltávolítja a közle-kedés során és a levegõ nedvességével lerakódott szennyezõdést.

Használati utasítás
A terméket a szennyezõdés mértékétõl függõen vízzel kell hígítani, legalább 1:10 arányban. Saválló kefével vagy szóró eszközzel alkalmazható. Alumíniumon a ter-méket legfeljebb 10-15 percig szabad hatni hagyni. Rozsdamentes acélon 20-60 percig lehet hagyni. Ezután gondosan le kell öblíteni (nagynyomású) hideg vízzel. Nem szabad napsütésben vagy túl magas hõmérsékleten használni.

Biztonsági tudnivalók
Belélegezve, lenyelve vagy bõrre kerülve nagyon toxikus. Súlyos égést okozhat. Gyermekek elõl elzárva tartandó. A lezárt csomagot jól szellõzõ helyen kell tartani.
Ha a szembe kerül, akkor azonnal bõ vízzel ki kell mosni és orvosi tanácsot kell kérni. Ha bõrre kerül, akkor haladéktalanul vízzel le kell mosni. Megfelelõ kesz-tyûket és védõruhát kell viselni. Lenyelésnél azonnal orvoshoz kell fordulni és meg kell mutatni a címkét vagy a csomagolást. A koncentrátum marja az üveget.

Mûszaki adatok
Termék jellege:        Átlátszó folyadék
pH-érték:            1, 5
Relatív sûrûség:        1, 07 g/cm3
Toxicitás:            Akkut orális, LD50iNH/patkány/1h =1070mg/m3
Szállítás:            UN 2922 – ADR 8. 76b

Kiszerelés:             25 liter / 200 liter / 1000 liter

© 2018 ipari-tisztitoszerek.hu Minden jog fenntartva .