A-Clean 1100

Nagy töménységû, oldószeres ipari tisztítószer.

Általános jellemzés:
Az A-Clean 1100 nagytöménységû, oldószeres ipari tisztítószer. Alkalmazható olaj- és zsírfoltok eltávolítására pl. gépekrõl, padlóról stb. Könnyen eltávolítja a bitumenes szennyezõdéseket és a ragasztók bizonyos fajtáit is.

Használati utasítás:
Az A-Clean 1100 töményen (hígítatlanul) kell alkalmazni. Használható gõz-rendszerekben, kefés gépekben és elõáztató anyagként egyaránt. A szer fel-hordása után rövid ideig hagyja a kezelt felületen, de ne hagyja megszáradni, majd tiszta hideg vízzel öblítse le. Fényezett felületen való használat után samponos vízzel lehetõség szerint le kell mosni.

Biztonsági elõírások
Gyúlékony. Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszí-vása) esetén tüdõkárosodást okozhat. Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. Kerülni kell a bõrrel való é-rintkezést és a szembejutást. Lenyelés esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt és a címkét az orvosnak meg kell mutatni. Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó. A keletkezõ permetet nem szabad belélegezni.

Kémiai és mûszaki információk
Külsõ megjelenés:         tiszta, színtelen folyadék
Sûrûség:                 0,877 g/cm3
Toxicitás:                Orális LD50 (patkány) > 5 g / kg
Szállítási információ:         UN 1268 – ADR 3.III

Kiszerelés: 10 liter / 25 liter

© 2018 ipari-tisztitoszerek.hu Minden jog fenntartva .