A-Clean 304

Antisztatikus hatású folyékony, alkalikus ipari tisztítószer koncentrátum.

Jellemzés
Az A-Clean 304 korom, kipufogógázok, olaj, zsír által okozott szennyeződések eltávolítására lett kifejlesztve és egyaránt használható lágy és kemény vízben. Az A-Clean 304 kis és nagynyomású rendszerekben, kefés tisztítógépekben valamint autómosókban használható koncentrált alkalikus tisztítószer. Az A-Clean 304 minden olyan felületen alkalmazható, ami ellenáll az alkalikus tisztítószereknek, így például közlekedési eszközök, gépek, szerelvények, falak és padlók tisztítá-sára.

Használati útmutató
Kisnyomású rendszerek: A tartályba 1:10-1:40 hígítású oldatot kell tölteni. Nagy-nyomású rendszerek és kefés tisztítógépek esetén: a szennyezõdés mértékétõl füg-gõen úgy kell beállítani a készüléket, hogy a hígítás 2-5% legyen. Mindkét eljá-rásnál: a felhordás után hagyni kell az oldatot egy rövid ideig hatni (nem szabad beszáradnia), utána nagynyomású tisztavízzel alaposan le kell öblíteni.

Biztonsági tudnivalók
Kerülni kell az anyagnak alumíniummal való tartós érintkezését. Maró hatású. Gyermekek elõl elzárva tartandó. Ha szembe kerül, akkor azonnal bõ vízzel ki kell mosni és orvosi tanácsot kell kérni. A bõrre jutott szert azonnal le kell mosni bõ vízzel. Lenyelésnél azonnal orvoshoz kell fordulni és meg kell mutatni a csomago-lást, vagy a címkét. Megfelelõ védõruházatot kell viselni. Fagytól óvni kell.

Kémiai-mûszaki információ
Termék jellemzése:     Tiszta világossárga folyadék
pH- érték:            13, 2
Sûrûség:            1, 09 g/cm3
Toxicitás:            Akkut orális LD50 (patkány)> 5 ml/kg
Biológiai lebonthatóság:    felületaktív anyagok elsõdlegesen biológiailag lebomlanak
Közúti szállítás:        UN 3266-ADR 8.47b

Kiszerelés: 10 liter / 25 liter / 200 liter

© 2018 ipari-tisztitoszerek.hu Minden jog fenntartva .